1

Luft / vattenvärmepumpar för nordiskt klimat.

Luft/vattenvärme är ett utmärkt alternativ för dig som vill ha ett bra alternativ till bergvärme, men som inte vill borra eller inte har tillräckligt stor tomt. Genom att hämta energi från uteluften kan våra luft/vattenvärmepumpar sänka dina värmekostnader med upp till 70 procent. En IVT luft/vattenvärmepump fortsätter att leverera energisnål värme, även när utetemperaturen närmar sig minus 20 grader.

Våra värmepumpar för luft/vatten

ivt airx värmekällan väst ab

IVT AirX 400/400S

Det här är en ny generation luft/vattenvärmepumpar som sätter en ny standard när det gäller effektivitet. Faktum är att besparingen blir så stor att den kan jämföras med bergvärmepumpar. Skillnaden är att du slipper borra.

IVT AirSplit

IVT AirSplit är en mångsidig värmepump. Den fungerar utmärkt som en fristående luft/vattenvärmepump, men kan också kopplas ihop med en befintlig värmekälla för att värma större ytor.

Varför IVT luft/vattenvärmepumpar

 

Luft/vattenvärmepumpen är det självklara valet när man inte har möjlighet att installera en vätska/vatten värmepump. När man t.ex. vet om att det är långt till berg eller man har en för liten tomt för att gräva ner jordvärme. Besparingen du gör om du installerar en IVT AirX 400 är så stor att den kan jämföras med en bergvärmepump. Och då slipper du borra!

IVT AirX 400/400S

IVT AirX är inverterstyrd värmepump som automatiskt anpassar värmeproduktionen efter husets värmebehov. Det gör den till en mycket effektiv värmepump och att besparingen är så stor att den kan jämföras med bergvärmepumpar.

IVT AirX består av en utedel och en innedel. Utedelen finns i olika effektstorlekar och innedelen finns med glasfront i vit eller svart design, eller i standardutförande med plåtfront. Valet är ditt!

Ett perfekt val för dig som vill ha ett pålitligt och effektivt alternativ till bergvärme!

Luftvärmepump IVI AirX 400/400S

Läs mer om IVT AirX 400/400S

(Klicka på bilderna för att öppna)

Broschyr IVT Luft/Vatten Värmepumpar Värmekällan
IVT AirX 400/400S Värmekällan

IVT Air Split

 

Det här är en prisvärd, effektiv värmepump som passar i alla typer av hus. Den fungerar utmärkt som en fristående lösning, men kan också kopplas ihop med din befintliga ved-, pellets-, olje- eller elpanna. Helt enkelt en väldigt mångsidig värmepump.

Med innedelen AirModule får du en smidig och snygg lösning med det mesta du behöver inbyggt; varmvatten, pumpar och tillskott. AirBox erbjuder istället mer flexibilitet tillsammans med tillbehör för dig som vill samköra med andra värmekällor, har stora varmvattenbehov eller helt enkelt en lägre takhöjd.

Läs mer om IVT AirSplit

(Klicka på bilderna för att öppna)

Broschyr IVT Luft/Vatten Värmepumpar Värmekällan

Värmekällan Väst AB

Värmekällan Väst AB har lång erfarenhet av luftvärmepumpar och har arbetat som IVT-partner sedan 1980 under namnet IVT-Center Väst. Vi är experter på energibesparing och har lång erfarenhet av förnybar energi. Det gör vårt företag till det självklara valet när du ska investera i en ny värmepump, solceller eller poolvärme. Eftersom inget hem är det andra likt rekommenderar vi att du bokar in ett kostnadsfritt hembesök med oss. Då kan vi anpassa vår offert helt efter dina behov och förutsättningar. Vi utför våra tjänster med stort ansvar och levererar en nyckelfärdig och optimal energisparlösning.

Nöjd-kund-garanti

Värmekällan Väst AB  och Energimannen har av IVT värmepumpar utsetts till Sveriges bästa återförsäljare kategori ”flest nöjda kunder”. En prestigefylld och ärorik utmärkelse som visar att vi tar hand om våra kunder på absolut bästa sätt. Ett arbete vi jobbat med i många år.

Vi hoppas såklart på ännu fler nöjda kunder framöver och för att du ska känna dig trygg med oss erbjuder vi nöjd-kund-garanti.

Så fungerar luft/vattenvärme

Varför luft/vattenvärme?

 

Fördelar med Luft/vattenvärme:

  • Ger en stor besparing
  • Lägre kostnad för installation än för exempelvis bergvärme
  • Inga större ingrepp på tomt och mark vid installation
  • Det krävs inga tillstånd

Nackdelar med luft/vattenvärme:

  • Kräver vattenburet värmesystem
  • Använder en del tillskott av el
  • Syns på utsidan av fastigheten
  • Svår att kunna sätta in i nybyggda fastigheter p.g.a. de nya bygg- och boreglerna som införts

Svårt att hitta rätt värmepump?

Läs mer om våra olika värmepumpar eller kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt!

Luft/vattenvärme

En luft/vattenvärmepump hämtar energin som finns i uteluften och omvandlar den så att du kan få värme och varmvatten i huset. Vanligtvis installeras en luft/vattenvärmepump tillsammans med en kompatibel innedel från samma tillverkare, som även innehåller en varmvattenberedare, eltillskott och en styrenhet. Skulle det exempelvis finnas en befintlig vedanläggning i din bostad går det bra att även komplettera denna med en luft/vattenvärmepump.

 

Effektiv värme hemma med en luft/vatten-värmepump

Ju fuktigare luften är desto mer energi finns det att hämta ur luften. Fukten gör alltså värmepumpen mer effektiv. Även luftens temperatur är direkt avgörande på hur effektiv värmepumpen är. Ju högre temperatur utomhusluften har, desto högre verkningsgrad (COP) får din luft/vatten-värmepump. Under årets kallare perioder, då temperaturen ute är betydligt lägre, sjunker istället verkningsgraden. Historiskt sett så har detta alltid varit luft/vattenvärmepumparna största nackdel, att de tappar effekt när utomhusluften är kall, framförallt eftersom det är just då som fastigheten kräver som mest energi. Fram till ca 2005 stängdes luft/vatten-värmepumparna av då utomhustemperaturen nådde  ca -10 grader. Dette ledde till att man inte ansåg luft/vatten-värmepumpar som tillräckligt lönsamma att ha igång i lägre temperaturer eftersom deras effektivitet var så låg och energiförbrukning så hög. Det dröjde så länge som till år 2020 innan man åter igen skulle börja låta luft/vattenvärmepumpar gå så lågt som till -20 grader om rätt förutsättningar fanns. Detta på grund av att att de blivit såpass mycket bättre och mer effektiva än de varit tidigare.

 

Ett bra alternativ för ett varmt hem

I takt med att luft/vattenvärmepumpar har ökat i effektivitet så har även besparingen med energi ökat rejält, vilket också har gjort att skillnaden mot vätska/vatten-värmepumpar har minskat. En högre energibesparing i kombination med en lägre priser för inköp och installation och gör en luft/vatten-värmepump till ett starkt alternativ och en bra investering i de flesta fastigheter .

En luft/vattenvärmepump är ett självklart val när man inte har möjlighet att installera bergvärme eller en annan typ av vätska/vatten-värmepump, om man exempelvis inte vet hur nära man har till berggrund eller om man har för liten tomt för att gräva ner jordvärme.

Med dagens värmepumpar finns bra möjligheter för besparing genom att sätta in en luft/vattenpump i huset. Enligt Energimyndigheten är det möjligt att spara närmare 70 % av kostnaderna vad gäller uppvärmning och varmvatten med en luft/vattenvärmepump. Sett till detta räknas därför alltså luft/vattenvärmepumparna som i princip lika effektiva som bergvärmepumpar. Dessutom utgör de samtidigt en betydligt billigare investering med tanke på installationskostnaden.  Återbetalningstiden blir därför betydligt kortare än för exempelvis en bergvärmepump.

Luft/vattenvärmepumpar värmer Sveriges kuster

Längs Sveriges kustremsor är det ofta ett bra klimat för att en luft/vattenvärmepump ska bli så effektiv som möjligt. Där är temperaturen vintertid oftast mildare och fuktigare vilket ökar effektiviteten hos värmepumpen. I norra Sverige är det inte alls lika vanligt att man installerar luft/vatten-värmepumpar eftersom vintrarna där många gånger är både längre och kallare.

Många gånger är det även svårt att installera luft/vattenvärmepumpar vid nybyggnation eftersom de i dessa lägen behöver en stor del eltillskott under de kallare perioderna av året. Eftersom de nya bo- och byggreglerna (BBR) bestämmer hur mycket el en fastighet får förbruka, utesluts luft/vattenvärmepumpar som alternativ då dessa värmepumpar behöver använda sig av en större mängd eltillskott än vad reglerna tillåter.

En modern värmekälla i svenska hem

Moderna luft/vattenvärmepumpar har väldigt låg ljudnivå och är idag en diskret värmekälla, ett resultat som har varit av hög prioritet hos tillverkarna en lång tid. I hus som använder sig av dagens luft/vattenvärmepumpar upplevs minimala problem till följd av höga ljud, och de anses idag vara ett bekvämt och miljövänligt alternativ till uppvärmning och en bra investering i fastigheten.

Viktigt att veta är att luft/vattenvärmepumpar avger stora mängder kondens och tövatten när de är igång och det bästa alternativet för att undvika detta vatten på ställen där man inte vill ha det är att även koppla in avrinning med värmekabel till ett avlopp för dagvatten.

Livslängden hos luft/vattenvärmepumpar uppskattas till ca 18-20år.